Diferențele și asemănările dintre omologarea și echivalarea studiilor universitare

În articolul anterior despre omologarea studiilor în Spania, treceam în revistă detaliile de care trebuie să ținem seama atunci cînd facem aceste demersuri: cum se prezintă dosarul, unde să găsim informațiile adecvate, de unde putem descărca formularele de care avem nevoie etc. În linii generale, dat fiind că principiile sunt aceleași, informația de bază este valabilă atît pentru omologarea sau convalidarea studiilor neuniversitare cît și în cazul studiilor superioare.

Din anul 2014, regulile s-au schimbat în mod substanțial în ceea ce privește omologarea studiilor universitare. Pînă atunci, aceste formalități purtau un singur nume – omologare – fără a face distincție între facultățile și specializările absolvite.

Practic, titlurile de educație superioară au fost împărțite în două segmente principale după un criteriu foarte clar:

 • Vorbim despre OMOLOGARE dacă este vorba despre o diplomă care se convalidează la un titlu oficial universitar spaniol de Grad sau de Master care conferă acces la o profesie reglementată în Spania.
 • Se numește ECHIVALARE dacă este vorba despre o diplomă care se convalidează la un titlu oficial universitar spaniol de Grad și de Master în anumite domenii și științe. De asemenea, dacă se face o convalidare la nivel academic (acreditarea faptului că solicitantul a absolvit studii universitare).

Mai simplu spus, atunci cînd vorbim de omologare ne referim la diplome care dau dreptul de a exercita o profesie de sine stătătoare: medic, farmacist, medic veterinar, inginer, arhitect, avocat etc. Lista completă se găsește în Anexa I din Decretul nr. 967/2014 (Real Decreto 967/2014).

Solicităm echivalarea studiilor atunci cînd am absolvit o facultate în urma căreia avem diferite obțiuni profesionale, iar nu o profesie concretă. Bunăoară, științe economice, management, filologie, geografie etc.

Convalidarea la nivel academic o putem face dacă nu ne interesează să practicăm profesia pe care am studiat-o în facultate. Este o omologare fără drepturi profesionale, care însă ne dă dreptul să ne prezentam la un master într-un alt domeniu complet diferit sau la examene și posturi pentru care a fi licențiat sau absolvent cu studii superioare este o condiție obligatorie.

 ECHIVALAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Ministerul ne avertizează (link în spaniolă) cu precizie că, în urma acestui demers, se obțin aceleași drepturi pe care le are orice absolvent de studii universitare din Spania, în domeniile respective. Echivalarea la nivel academic conferă de asemenea toate drepturile pe care le are un absolvent de studii superioare în Spania de același nivel. Echivalarea are valabilitate pe întreg teritoriul Spaniei.

După cum spuneam, formularele pentru cerere și pentru taxă se pot descărca de pe pagina de internet a Ministerului Educației. Dat fiind că ministerul își schimbă pagina atunci cînd face actualizări substanțiale, trebuie căutat ”homologación / equivalencia de estudios universitarios solicitud/tasa)”.

Este necesar să anexăm următoarele documente:

 • Documente de identitate (CI, pașaport, NIE);
 • Diploma a cărei echivalare se solicită sau adeverință care să dovedească eliberarea sa;
 • Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
 • Certificat de căsătorie, dacă în urma căsătoriei s-a schimbat numele de familie și acesta nu mai concide cu cel de pe actele de studii;
 • Traducerile oficiale ale documentelor care nu sunt în spaniolă.

Documentele se prezintă în copie legalizată (copia compulsada):

Dacă este necesar, documentele trebuie să fie legalizate în prealabil. În cazul documentelor de studii obținute în Uniunea Europeană (deci și România), NU se cere legalizarea actelor cu apostila de la Haga.

Prin „traduceri oficiale” se înțelege că este vorba de „traducciones juradas”. Mai mult, Ministerul Educației din Spania de obicei refuză traducerile efectuate în țara de origine, chiar dacă acestea au toate legalizările. La registratură, cînd depunem dosarul cu cererea de omologare/echivalare, funcționarul nu ne va refuza niciun act, le va primi pe toate. Mai tîrziu, dacă nu am prezentat traducerile făcute de un „traductor jurado” din Spania, ministerul de obicei trimite o scrisoare prin care ni se cere să prezentăm traducerile „juradas” ale actelor de studii. Nu doar că vom plăti traducerile încă o dată, dar vom pierde și mult timp în procesul și așa foarte lung.

OMOLOGAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Ca și în cazul procedurii de echivalare, ministerul lămurește în mod concis: „Omologarea unui titlu  străin la un titlu spaniol ce permite accesul la o exercitarea unei profesii reglementate înseamnă obținerea dreptului de a practica acea profesie în aceleași condiții ca și absolvenții din Spania în același profil.”

Există cîteva diferențe între echivalare și omologare în momentul în care se prezintă cererea, pentru omologare fiind necesare mai multe documente și condiții.

Mai întîi, pentru omologarea unei diplome care permite accesul la o profesie reglementată, este necesară acreditarea competenței lingvistice, așa cum se menționează în articolul 17 din Ordinul ECD/2654/2015, din 3 decembrie. Se cere minim nivelul B2, iar în articolul respectiv se menționează care sunt tipurile de certificate acceptate pentru această acreditare.

Ministerul ne poate solicita anexarea la dosar a programei de studii (programa analitică). Acest document este obligatoriu dacă solicităm omologarea unei diplome de medicină (care ulterior ne permite exercitarea profesiei de medic). Excepția fac titlurile obținute la universitățile din această listă. Nicio universitate din România nu se află în lista ministerului, însă figurează Republica Moldova cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Pentru omologarea diplomelor care permit exercitarea profesiei reglementate de inginer sau profesor, se cere să ai un titlu de Grad sau de Master în domeniu. Înainte de omologarea unui Master care permite accesul la o profesie reglementată, se cere un titlu oficial spaniol de Grad care să îndeplinească condițiile de admitere la acel Master sau echivalarea la nivel  academic de Grad în același domeniu.

Pentru profesia de medic, ministerul menționează: „Dacă se solicită omologarea unui titlu de medicină care a fost obținut cu cel puțin 6 ani înainte de prezentarea cererii, trebuie anexate documente care să dovedească exercițiul profesional ca medic autonom, neasociat și netutelat, sau formarea continuă de cel puțin 3 ani din ultimii 5.”

Ministerul a elaborat un ghid de cazuri practice pentru a răspunde eventualelor neclarități.

Uneori, ministerul poate condiționa obținerea omologării sau a echivalării și impune absolvirea unor cursuri de formare complementară sau examene de diferență. Asta se întîmplă atunci cînd programa de studii care a fost urmată de solicitant nu acoperă toate disciplinele prevăzute pentru aceeași profesie sau același domeniu din Spania. Bunăoară în cazul studiilor de drept. În astfel de situații, se acordă un termen între 4 și 6 ani pentru a finaliză cu succes procedura de omologare.

Fie că vorbim de echivalare fie de omologare, formalitățile se întind pe termen lung, poate fi vorba de 1 an sau mai mult. Însă trebuie să privim acest demers ca o investiție pe care o facem pentru profesia noastră și pentru viitor.

Notă: Link-urile către pagina web a ministerului se pot pierde atunci cînd ministerul actualizează pagina schimbîndu-i arhitectura.

Publicitate

Cum facem programare la consulat și să o și obținem…?

Programări pe eConsulat.ro…

În general, programarea ar trebui să fie o soluție elegantă atunci cînd este vorba de formalități de orice fel. Ar trebui să fie și o soluție simplă, în ultimă instanță fiind vorba de alegerea unei date pentru rezolvarea unei chestiuni.

În cazul de față, programarea ne ajută în primul rînd pentru că ne scurtează substanțial timpul de stat la coadă. La prima oră, în fața porții se formează o mare coadă, oameni care vin cu și fără programare. Cînd se intră, se dau numere separate pentru cei care au programare și care vor avea prioritate. Din fericire, nu mai există „lista de așteptare” agățată în poartă și scrisă cu pixul din viul nopții.

În al doilea rînd, atunci cînd ne facem programarea pe internet, trebuie să completăm o mulțime de date în cererea respectivă prin care solicităm un anume serviciu consular. Suntem asigurați că cei care primesc cererea o verifică în ideea de a ne prezenta cu toate documentele necesare.

În fața Consulatului, oamenii cu sau fără programare așteaptă la coadă ora deschiderii...
În fața Consulatului, oamenii cu sau fără programare așteaptă la coadă ora deschiderii…

Portalul eConsulat.ro vrea să fie mai mult decît un site de programări. Problema este că a fost gîndit pentru a ușura munca funcționarilor în loc să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile consulare. De aceea este nevoie de cîteva instrucțiuni de folosire plasate anume în punctele esențiale pe traseul pe care îl avem de urmat cu scopul de a obține o programare la consulat.

Consulatul României din Madrid și-a dat osteneala de a crea cîteva materiale video pe youtube cu explicații despre utilizarea acestui portal de programări. Sunt simplu de urmărit și destul de clare, oricum mult mai simpatice decît cele pe care le găsim ca exemple pe pagina de origine. Bunăoară acesta:

Cum creez cont pe portalul eConsulat.ro?

Crearea unui cont ar fi de altfel primul pas pentru a obține o programare. Procedura este similară creării unui cont pe orice altă pagină de internet.

Pentru programare, trebuie să intrăm în contul personal creat pe eConsulat.ro. Pe pagina de intrare găsim cele 6 categorii de servicii consulare.

1 servicii
Serviciile consulare împărțite pe categorii pe site-ul eConsulat.ro

Fiecare categorie conține o listă cu serviciile incluse în acea categorie. La rîndul lor, fiecare serviciu este descris în detaliu și se menționează condițiile în care se obține, ce acte sunt necesare, care sunt taxele consulare și modul de soluționare. Totul pare clar și simplu.

2 descriere
Fiecare serviciu consular este descris în detaliu.

În momentul în care solicităm un anume serviciu, începem să completăm un lung formular electronic. Este important să completăm cu atenție căsuțele care sunt obligatorii, semnalate cu *. Putem trece peste celelalte. După ce completăm datele personale ca solicitant, trecem la pagina următoare și completăm celelalte date ale cererii. De exemplu pentru o procură, trebuie să avem toate datele persoanei pe care o împuternicim. Pentru pașaportul unui minor, solicitantul este unul dintre părinți, dar va trebui să completeze cu datele minorului plus datele celuilalt părinte.

Cum știm, în România, toate datele înseamnă:

 • Nume și prenume
 • Cod numeric personal
 • Data și locul nașterii
 • Numele părinților
 • Serie și număr carte de identitate sau număr pașaport
 • Adresa de domiciliu din respectivul document de identitate
 • Data la care s-a eliberat documentul de identitate
 • Data pînă la care este valabil documentul de identitate
 • Adresa de rezidență.

Din fericire, nu întotdeauna sunt obligatorii TOATE aceste date. De aceea, e bine să urmărim căsuțele semnalate cu *. Oricum, nu am înțeles niciodată de ce în România este nevoie de atît de multe date pentru identificarea unei persoane.

Sistemul în mod automat verifică după completarea fiecărei pagini dacă au fost completate toate datele care se cer. Problema este că uneori se blochează cu mesajul „mai sunt căsuțe necompletate” chiar dacă am completat tot cît se poate de corect. De aici nu există altă soluție decît să ieșim din sistem și să luăm totul de la capăt, doar doar o fi bine.

În fine, după ce reușim să trecem victorioși de acest pas, ajungem la o pagină unde ni se cere să încărcăm documente. În principiu, este vorba de documentele necesare pentru soluționarea cererii și pe care ORICUM va trebui să le avem în original și fotocopie în momentul în care ne prezentăm personal la consulat.

3 anexare docs
Atașarea documentelor scanate este opțională.

Avem aici două opțiuni: DEȚIN DOCUMENTUL și ÎNCĂRCAȚI DOCUMENTUL. Pare că este obligatoriu să anexăm documente scanate, însă este doar opțional. Pur și simplu putem să apăsăm butonul DEȚIN DOCUMENTUL pentru a putea trece mai departe.

Pe parcurs trebuie să fim atenți să bifăm căsuțe care ne cer să fim de acord cu procesarea datelor personale sau actualizarea cererii. Dacă nu le bifăm, nu putem trece mai departe.

Este momentul în care suntem anunțați că cererea a fost completată 100%. Se menționează de asemenea la ce misiune diplomatică trebuie să ne prezentăm în funcție de regiunea administrativă. Nu contează că locuiești în Toledo și e mai simplu să ajungi la Madrid decît la Ciudad Real, vei fi arondat la Ciudad Real.

Apăsăm butonul TRIMITEȚI CEREREA.

Suntem anunțați că cererea va fi trimisă la Consulatul în a cărui jurisdicție suntem arondați și că trebuie să ne programăm.

4 send cerere
Trimitem cererea sau facem programare? Din această dilemă nu putem ieși cu una cu două…

Problema este ce alegem dintre cele trei opțiuni care ni se pun la dispoziție pentru a confirma operațiunea de transmitere a cererii. Dacă apăsăm DA, trimitem cererea, dar nu e clar cum ne facem apoi programarea. Dacă alegem PROGRAMAȚI-VĂ, cum mai trimitem cererea?

Orice am alege, ne vom învîrti puțin în cerc, dar vom reuși. Dacă apeși DA, ar trebui ca în pagina CERERILE MELE să găsești mențiunea STARE CERERE: TRIMISĂ SPRE PROCESARE și dedesupt butonul PROGRAMAȚI-VĂ.

Dacă apeși PROGRAMAȚI-VĂ, ești trimis pe o pagină în care alegi data și ora la care vrei sau poți să te prezinți la consulat și mai apoi trebuie să confirmi din nou trimiterea cererii.

5 cererile mele
Cererile pentru servicii consulare sunt listate separat.

În ambele cazuri, sistemul îți trimite un e-mail în care trebuie să citești bine dacă e doar cererea trimisă spre procesare sau este ȘI programarea făcută. Dacă cererea e doar trimisă, iar programarea nu e făcută, degeaba e trimisă pentru că nu vom primi alt răspuns.

Putem face programări pentru două servicii consulare în aceeași zi? Da: trebuie făcute și trimise cereri separate, iar apoi folosind butonul PROGRAMAȚI-VĂ putem alege aceeași zi și ore apropiate. Fiecare procedură înseamnă cîte o cerere separată. Totuși, cînd ajungem la ghișeu, funcționarul va procesa toate cererile pe care le avem în acea zi. De exemplu, dacă în cadrul procedurii de înscriere a unui copil născut în Spania avem nevoie de legalizarea unei traduceri, aceasta este altă procedură; de obicei, se fac împreună la ghișeu, dar sistemul le contabilizează ca două proceduri separate.

După ce am depus toate actele necesare la ghișeu și am semnat ce era de semnat, putem aștepta să ni se elibereze documentul în aceeași zi sau putem ridica documentul în altă zi. Pentru a ridica un document deja făcut, nu este nevoie de programare: la intrare ni se dă un număr special pentru ghișeul destinat ridicării de documente. Alegerea o facem în funcție de timpul disponibil (și de distanța pînă acasă, presupun). Ca să luăm documentul în aceeași zi, e posibil să avem de așteptat cîteva ore. Dacă venim să ridicăm documentul în altă zi, așteptarea e mult mai scurtă.

Chiar și consulatul admite că sistemul se poate bloca fără explicații. Într-unul dintre materialele video postate pe youtube, suntem avertizați:

Daca apare mesajul “eroare neasteptata” sau un mesaj de neînțeles: șterg toate cererile incomplete și ies din aplicație, apoi fac o cerere nouă, cu atentie la toate căsuțele de completat…

Ideea este că portalul nu a fost optimizat pentru a fi utilizat de pe mobil. De aceea este recomandat să ne facem programarea de pe un calculator  „normal” (ca să-i spunem așa) sau un laptop, accesarea de pe mobil fiind greoaie, cu blocaje frecvente.

6 de pe mobil
Consulatul admite că portalul nu e optimizat pentru utilizarea pe mobil.

Portalul eConsulat.ro este în fond o idee foarte bună dacă s-ar fi făcut cu gîndul la cetățeni și nu la funcționarii care îl vor utiliza. Cînd se cer prea multe date pentru o simplă programare, totul devine inutil de complicat, iar portalul va fi folosit sub potențial. Urmarea este tocmai întoarcerea în parte la programările făcute „de mînă”. Dovada în acest sens este chiar anunțul afișat la avizierul consulatului în care se menționează o adresă de e-mail la care se poate solicita o programare.

DSC_1261
Anunțul despre programări afișat la avizierul Consulatului din Madrid.

Pot confirma două adrese de e-mail pentru solicitarea de programări la consulatele României din Spania:

madrid.programari@mae.ro

almeria.programari@mae.ro

Este de presupus că putem extrapola pentru celelalte consulate:  Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Barcelona. Rămîne de văzut cum arată adresele de e-mail corespunzătoare consulatelor din Ciudad Real și Castellón de la Plana.

Mai există și alternativa de a te prezenta personal la consulat pentru a cere o programare la biroul Informații. Opțiunea este demnă de luat în seamă mai mai ales atunci cînd, pentru a obține o programe pe acest portal, completezi TIMP DE VREO ORĂ zeci de căsuțe cu date pentru ca aproape de sfîrșit să dea eroare și să fii nevoit să o iei de la capăt.

Taxe consulare eliminate

…între cele 102 de taxe eliminate în 2017

UPDATE 01.02.2017 – Ministerul Afacerilor Externe din România a publicat lista actualizată a taxelor consulare in vigoare. Se menționează că este gratuit orice serviciu consular care nu este cuprins în respectiva listă.#

În mod surprinzător și neașteptat din partea statului roman, au fost eliminate o sumedenie de taxe consulare incluse în Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a apărut deja în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017. Va intra în vigoare la 1 februarie 2017.

News.ro ne pune la dispoziție – după o muncă meticuloasa și necesară, pe care trebuie să o salutăm – lista completă a celor 102 taxe care dispar.

Cum fiecare este interesat de o taxă anume, recomand consultarea listei aici.

Pentru noi, cetățenii români care trăim în străinătate, cel mai important este faptul că s-au eliminat o parte din taxele consulare, bunaoară cele legate de legalizarea unor documente, de obținerea unei procuri de la consulat sau de eliberarea unui pașaport.

Le enumar mai jos pe cele mai importante (în sensul că îi afectează pe cei mai mulți):

 • Preschimbarea actelor de identitate, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români;
 • Eliberarea certificatelor de cazier judiciar;
 • Aplicarea apostilei pe un act oficial administrativ;
 • Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei;
 • Taxe consulare (selecțiuni, vezi lista completă):
  • Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate;
  • Eliberarea unui paşaport;
  • Eliberarea unui titlu de călătorie ;
  • Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia, precum și legalizarea cópiilor după înscrisuri;
  • Legalizarea semnăturii traducătorului;
  • Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române;
  • Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, indiferent de data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine;
  • Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc;
  • Eliberarea unui extras de stare civilă;
  • Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc;
  • Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate.

Va fi interesant de urmărit în cel fel eliminarea acestor taxe va influența numărul de persoane care se prezintă la consulat, dacă va fi coada mai mare sau dimpotrivă. Rămîne de văzut. Cert este că persoanele care nu puteau plăti taxele pentru formalitățile consulare pot rezolva acum mai usor demersurile respective.

Omologarea studiilor în Spania

Cîteva note și detalii

Ministerul Educației din Spania oferă toate informațiile necesare pe propriul site, într-o formă clară și foarte bine organizată:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos

În principiu, căutăm pe pagina web a ministerului: Servicios al ciudadano – Educación – Gestión de títulos: expedición, acreditación, homologación, equivalencia, reconocimiento y convalidación.

De aici se descarcă toate formularele necesare: formularul de cerere, adeverința de înscriere condiționată, formularul de taxă. Formularele fie se completează online și apoi se printează, fie se descarcă „în alb” și se completează de mînă. Sunt acceptate ambele variante.

Intotdeauna, la orice registratură, prezentăm cîte două exemplare de cerere: unul rămîne la dosar, celălalt primește număr de înregistrare și ni-l păstrăm. Bunăoară, putem completa cererea, o semnăm și apoi îi facem o fotocopie.

Formularul de taxă se printează din capul locului în trei exemplare: unul pentru solicitant, altul pentru administrație și al treilea rămîne la banca unde facem plata. Formularul de taxă este generat cu un cod unic și de aceea nu se poate copia: dacă e nevoie, trebuie descărcat altul.

Este foarte important să precizăm corect CE CEREM.

Este foarte important să precizăm corect CE CEREM. Dacă nu ne lămurim ce nivel ne corespunde, putem să ne adresăm direct serviciului ministerului, pus special la dispoziția cetățenilor. În Madrid: pentru studii universitare în strada Los Madrazo 15, iar pentru bacalaureat și nivele inferioare sau școli profesionale, în strada García de Paredes 65. Sau la Consejería de Educación din comunitatea autonomă în care locuim.

Fiecare dosar este analizat separat și independent de alte cereri. În principiu, omologarea presupune compararea programei de învățămînt din România pentru un anume profil cu programa din Spania pentru profilul echivalent. Atunci cînd se constată că cele două programe nu se suprapun întru totul, ministerul poate impune absolvirea unor cursuri și trecerea unor examene de diferență.

Dacă se dorește omologarea cu drepturi profesionale, este posibil să se impună cursuri și examene de diferență. Altfel, se poate solicita omologarea academică la nivel de licență, care nu conferă drepturi profesionale, dar permite prezentarea la alte examene sau locuri de muncă pentru care se cere acest nivel de studii.

Este obligatoriu să se prezinte diploma de absolvire împreună cu foaia matricolă, chiar și pentru omologarea studiilor de bacalaureat sau pentru convalidarea studiile întrerupte. Pentru studiile universitare, prezentarea Programei analitice este opțională, dar recomandabilă atunci cînd studiile au fost absolvite cu mult timp în urmă (în anii `90, de exemplu) și se dorește omologarea cu toate drepturile profesionale. Este foarte posibil ca, în acest din urmă caz, ministerul să ne solicite și acreditarea experienței profesionale. Programa analitică va fi însoțită de traducerea simplă în spaniolă.

Întotdeauna diploma și foaia matricolă vor fi însoțite de traducerile oficiale în spaniolă. Dacă nu vrem să facem traducerile prin Consulat, recomandabilă este o traducere jurada. De altfel, ministerul de multe ori refuză să admită traducerile făcute în România. Problema este că refuzul nu este imediat (la registratură nu se verifică actele din dosar decît pentru colaționarea cópiilor), ci, după niște luni de zile, primim o scrisoare prin care ni se cere prezentarea traducerilor adecvate.

Întotdeauna prezentăm la registratură originalele (diplomă, foaie matricolă, traduceri) împreună cu copiile xerox. Cópiile vor fi colaționate și legalizate pentru uz intern administrativ, după cum am detaliat aici.

Pentru documentele de studii din România, NU se cere ca acestea să fie legalizate cu Apostila de la Haga.

În ultimii ani, a apărut în România o „adeverință de acreditare a autenticității diplomei”. Nu este nevoie să o traducem și să o anexăm la dosar.  Poate nu e de prisos să spunem că o astfel de adeverință este redundantă, iar în alte țări decît România nici măcar nu se înțelege de ce ar fi nevoie de ea. Însăși existența acestei adeverințe lasă să se înțeleagă că unele diplome ar fi „mai adevărate” decît altele. Dacă o universitate eliberează o diplomă, se presupune că este autentică: de ce ar mai fi nevoie de o adeverință care să certifice autenticitatea unei diplome?!?

Una dintre reformele din România permite terminarea liceului fără examenul de bacalaureat. Ce e de făcut?

Una dintre reformele din România permite terminarea liceului fără examenul de bacalaureat. Absolventul primește doar o diplomă de absolvire a liceului. Ideea este că, fără să fi trecut examenul de bacalaureat, este imposibilă omologarea studiilor la nivel de bacalaureat, chiar dacă solicitantul a urmat cei patru ani de liceu. Omologarea se va face la nivelul imediat inferior (10 clase, corespondent cu ESO, în Spania).

Omologarea la nivel de 10 clase permite continuarea studiilor pentru obținerea bacalaureatului. În acest caz, după finalizarea procedurii de omologare, putem să cerem informații la Consejería de Educación din Comunitatea în care locuim. Pentru Comunitatea Madrid, mergem la biroul din Gran Vía 20 sau pe net la www.madrid.org. Aici cerem informații despre centrele de învățămînt unde putem urma aceste cursuri. Altă variantă este continuarea cu studii de formare profesională, pe diferite specializări, iar informațiile le obținem în același loc. Persoanele care au abandonat școala prematur, pot solicita echivalarea anilor de școală pe care i-au făcut (se prezintă diploma sau certificatul de absolvire și neapărat foaia matricolă), iar apoi își pot continua studiile, pînă la nivelul la care doresc.

Mai complicată este omologarea studiilor de la școala profesională din România. În general, se face omologarea la nivel de ESO, cu posibilitatea continuării studiilor. Recunoașterea profesională prin omologare implică acreditarea experienței profesionale continue în meseria menționată pe diploma de absolvire. Similar se întîmplă cu școala postliceală.

Continuă să citești cum stau lucrurile cu recunoașterea profesională.

¿Qué es la Apostilla de la Haya y para qué sirve?

ANA TRADUCCIONES

La Apostilla de la Haya es una legalización internacional que se reconoce mutuamente por los países que han firmado el Convenio de La Haya.

En efecto, la apostilla es la legalización de la firma del funcionario que ha firmado el respectivo documento y no certifica el contenido del documento en cuestión. De hecho, la letra pequeña de las Apostillas suele mencionarlo claramente: “Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.”

La legalización con la Apostilla de La Haya se hace siempre en el país en que se haya expedido el documento. Por lo tanto, los documentos expedidos en Rumania se apostillan en Rumania y los documentos…

Vezi articolul original 186 de cuvinte mai mult

%d blogeri au apreciat: